Den andre overvintringen på Bamsebu, 2020–2021

Hearts In The Ice

 

 

 • 2 kvinner– Hilde Fålun Strøm / Sunniva Sørby – polarambassadører
 • Første kvinneteam til å overvintre i Arktis (2019–2020)
 • 140 km fra nærmeste bosetning
 • 1 fangsthytte – uten elektrisitet og innlagt vann
 • 2020–2021 – 7 måneder og av dem nye 90 dager i totalt mørke!
 • 7 folkeforskningsprosjekter
 • Undervisningstimer med tusenvis av elever (og følgere) over hele verden
 • 1 mål – Engasjere det globale fellesskapet i samtalen rundt klimaendring og hva hver og en av oss kan gjøre

Den andre overvintringen på Bamsebu, 2020–2021

 

 

 

Hearts In The Ice

 

 • 2 kvinner– Hilde Fålun Strøm / Sunniva Sørby – polarambassadører

 

 • Første kvinneteam til å overvintre i Arktis (2019–2020)

 

 • 140 km fra nærmeste bosetning

 

 • 1 fangsthytte – uten elektrisitet og innlagt vann

 

 • 2020–2021 – 7 måneder og av dem nye 90 dager i totalt mørke!

 

 • 7 folkeforskningsprosjekter

 

 • Undervisningstimer med tusenvis av elever (og følgere) over hele verden

 

 • 1 mål – Engasjere det globale fellesskapet i samtalen rundt klimaendring og hva hver og en av oss kan gjøre

Nå kan du forhåndsbestille boken vår!

Les mer her

Et eventyr for livet

Skaper historie i Høyarktis 

  I 2019–2020 ble Sunniva Sørby og Hilde Fålun Strøm de første kvinnene i historien til å overvintre i Arktis uten menn. De tilbrakte sist vinter i isolasjon på 78 grader nord på Svalbard og bodde i en liten, uisolert fangsthytte kalt «Bamsebu». Fangsthytta har verken innlagt vann eller strøm. Klimaet der er et av de tøffeste på jorden, og kvinnene var omgiit av isbjørner og totalt mørke i måneder.

Den selvpålagte isolasjonen og oppholdet deres har hatt et enormt omfang: I samarbeid med Exploring By The Seat Of Your Pants, et globalt nettverk for undervisning på tvers av kontinenter, har de snakket med studenter over hele verden om klimarelaterte temaer som bl.a. isbjørn, nordlys og romvær (været ute i verdensrommet), havets betydning og globale værmønstre og konsekvenser av temperaturøkning. Det har dekket fagfeltene forskning, nyoppdagelse og utdanning. Som folkeforskere samlet de også inn verdifulle data om nordlyset, plast i havet, skyformasjoner, is, fytoplankton og dyreliv.


«Vi gikk inn i dette i fjor for å være isolert i dette magiske landskapet og være en del av syklusene gjennom et år for å observere, bidra til engasjement rundt klima og sårbar natur. Vi ville forstå mer og ønsket å bidra med både datainnsamling til forskere og også engasjere med historiefortelling fra Arktis» sier Strøm.

Men etter en lang, mørk polarnatt kom pandemien. Dette endret ekspedisjonen deres, og de ble tvunget til å finne en ny retning – til å «kalibrerer kompasset» på nytt. De bestemte seg derfor for å forlenge engasjementet i nok en vinter.

«Klimaendring tar ikke pause, så det gjør ikke vi heller. Arbeidet vårt er enda mer relevant og viktig under pandemien, siden forskning i felten er redusert og behovet for kunnskap, formidling og handling aldri har vært større», sier Sørby.

Ekstreme hendelser utløst av klima og temperaturøkning øker eksponentielt over hele verden og resulterer i omfattende skogbranner, voldsomme flommer, enormt artstap og massiv menneskelig forflytning – klimaflykninger.

«De vakre omgivelsene rundt oss står i sterk kontrast til det faktum at vi er vitne til de ødeleggende virkningene av den raskt akselererende globale klimakrisen. Nå er tiden inne for å engasjere seg med full kraft», sier Strøm og Sørby.

Ikke et eneste sted i verden unngår virkningene av klimaendringene. Dette er en global krise. Det å forsøke og skape et mer effektivt globalt engasjement gjennom folkeforskning, slik at folk faktisk kan bidra til viktig forskning, samt iverksette av tiltak i hverdagslivet, er svært viktig. Siden pandemien har tvunget mange til å være isolerte og borte fra hverandre, har Sørby og Strøm som mål å gi oss inspirasjon for å komme oss ut i naturen, skape nysgjerrighet, bli glad i den og beskytter den.

Ekspedisjonen i 2020–2021

Tilbake til Bamsebu

Historier og bilder blir lagt ut på nett og i sosiale medier, slik at forskere, skolebarn og interesserte mennesker fra hele verden kan følge med.

Videosamtaler vil koble dem sammen med skoler over hele kloden. Hilde og Sunniva vil sammen med eksperter engasjere elever og lærere fra hele verden under to månedlige videosamtaler som sendes direkte. (Hilde og Sunniva er med via satellitt telefon).
Lærere: Har du lyst til å involvere klassen din (i skoleåret november 2020 til juni 2021) i dette?  Bli med i den viktige dialogen!

Hilde og Sunniva vil fortsette å jobbe som folkeforskere for å bygge videre på det første året med datainnsamling for Norsk Polarinstitutt, Scripps Institution of Oceanography, UNIS, NASA og BCIT.

På grunn av den samlede erfaringen deres, som utgjør nesten 50 år med erfaring og observasjoner i Arktis og Antarktis, er Hilde og Sunniva svært godt kvalifisert til å bidra på denne måten.

De kommer til å fortsette å teste nyskapende teknologier, deriblant sol- og vindutstyr fra Power Controlls, infrarøde droner fra Indro Robotics, og satellittkommunikasjon, inkludert et  telemed-sett fra Marlink.

 

Innsamling av isprøver 

Bamsebu

Hilde og Sunniva har satt sammen en håndplukket gruppe av eksperter (som er partnere og sponsorer), og disse ekspertene og forskerne skal hjelpe oss med å forstå de raske klimaendringene og hvorfor alle våres stemmer og handlinger er nødvendige, i dag!

De inviterer alle til å engasjere seg og bli en del av Hearts In The Ice-teamet.

Bli med Hilde, Sunniva og Ettra i 2020–2021

 

Hearts In The Ice

Se videoen

 

I denne fem minutter lange videoen forteller Hilde og Sunniva om bakgrunnen for deres nå historiske folkeforsknings ekspedisjon. Videoen ble filmet på Svalbard, der Bamsebu ligger – stedet de kalte sitt hjem gjennom den arktiske vinteren fra 2019–2020. Dokumentaren som denne traileren er basert på, vil bli sendt på NRK sin «Ut i Naturen» 4 januar 2021– se den!

Hearts In The Ice

Bamsebu-prosjektet

 

Prosjektet 2020-2021

  De to kvinnene som skapte historie i 2019–2020, Hilde Fålun Strøm (Norge) og Sunniva Sørby (Canada), skal fortsette å bo i den avsidesliggende, historiske fangsthytten «Bamsebu», nærmere bestemt 78 grader nord, på Svalbard. Der skal de bo fra oktober 2020 til mai 2021. Bamsebu ligger 140 km fra nærmeste nabo, og er ellers ganske nært nordpolen.

   Hytta har ikke innlagt vann eller elektrisitet, og isbjørn, reinsdyr og rev vil være de eneste naboene deres de neste sju månedene.

  De kommer til å fortsette å jobb som folkeforskere for å bygge videre på det første året med datainnsamling. Dette er data de samler inn til forskeres pågående klimaforskning på de synlige og raske endringene i Arktis.

  Som dedikerte polarambassadører har de blitt kalt «rakettfolkeforskere», da de tok bildeserier av en rakettoppskytning i desember 2019 for å studere nordlysets (aurora borealis) atferd.

Folkeforskningsoppgaver 2020-2021

  Sende målinger, observasjoner og data til Norsk Polarinstitutt (NPI) om isbjørner, dyreliv og isprøver.

  Samle inn prøver og sende data til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Det er isprøver, saltvannsprøver, tang og tare prøver og insektsinnsamling.

   Analysere Golfstrømmens innvirkning på vestkysten av Spitsbergen i samarbeid med Scripps Institution of Oceanography og FjordPhyto-prosjektet, ved å samle inn fytoplankton (en liten alge som forbruker karbon og produserer oksygen) og saltvannsprøver.

  Gjøre observasjoner for NASA som vil hjelpe dem via deres satellitter til bedre forstå hvordan også skyer kan bidra til endringene av planetens klima. Og å ta bilder i tidssrerier gjennom den tre måneder lange polarnatten for NASA´s Aurorasaurus-prosjekt (nordlys prosjekt).

  Samle inn så mye plast som mulig fra området og nærliggende strender samt dissekere magesekken til døde havhester for å samle inn plasten fuglene har spist. Dette gjøres for å se hvor plasten kommer fra.

  Fly en drone i et forhåndsprogrammert mønster for å måle endringer i overflatetemperaturen på bar tundra, snø- og isdekket tundra, åpent hav og isdekket hav. Dette gjøres gjennom de ulike årstidene for BCIT / InDro Robotics.

  Teste nyskapende teknologi i et av de mest ekstreme områdene på kloden, fra sol- og vindenergi til satellittkommunikasjon og infrarød drone.

  Finne ut, med en slags «blåkopi» av livet på Bamsebu, hvordan det er mulig å redusere karbonfotavtrykket i hverdagen. Hilde og Sunniva har et håp om å inspirere andre til å gjøre endringer i sine egne liv.

Svalbard – et norsk arkipel i Nordishavet

 

Bamsebus beliggenhet

 

Omtaler

«Som polfarer og lærer støtter jeg ‘Med hjertet i isen’-prosjektet, som sikter på å samle inn viktige vitenskapelige data og skape bred offentlig oppmerksomhet rundt Arktis.»

Will Steger Polfarer, lærer, forfatter, gründer og øyenvitne til virkningene av klimaendringer. Grunnlegger av Climate Generation Climategen.org

  

«Jeg støtter og bifaller helhjertet ‘Med hjertet i isen’-prosjektet, og hyller de heroiske ekspedisjonslederne. Ikke bare samler de inn verdifulle vitenskapelige observasjoner og data – de gjør en ekstra innsats for å informere og inspirere andre over hele verden, spesielt studenter, som mottar meldingene deres fra felten direkte i klasserommet.»

Sylvia A. Earle

National Geographic-ekspedisjonsfarer og grunnlegger av Mission Blue.org

Oppdatering for høsten/vinteren 2020–2021

Bli med i teamet vårt for å anspore til handling! Vinteren 2020–2021: De historieskapende polarambassadørene og folkeforskerne Sunniva Sørby og Hilde Fålun Strøm fortsetter målet om å registrere og dokumentere klimaendring i Arktis gjennom nok en lang vinter. Vi tar nå imot forhåndsbestillinger av boken vår: Hearts In The Ice. Bli med oss ut på eventyr – og gi et bidrag hvis du kan!

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This

Thanks for stopping by!