Sammen kan vi gjøre en forskjell

Team Bamsebu

       

Sammen kan vi gjøre en forskjell

Team Bamsebu

Hilde Fålun Strøm – Svalbard, Norge

 

«Jeg føler meg så knyttet til og hjemme her i Arktis. Å finne måter å beskytte dette skjøre, men samtidig barske området på, virker naturlig for meg. Vi beskytter det vi elsker.»

   Helt siden hun var liten har Hilde Fålun Strøm vært fascinert av de tidlige fangstmennene og deres overlevelseshistorier, det daglige strevet de opplevde og det enkle livet disse menneskene levde.

Hun flyttet til Svalbard for over 24 år siden, og har erfaring med alt fra jakt og hundekjøring til måneder tilbrakt i avsidesliggende hytter, skiekspedisjoner og godt over 200 møter med isbjørn.

Rollemodeller som Wanny Wolstad og Helfrid Nøis har inspirert Hilde. Men til dags dato har ingen kvinne overvintret på Svalbard uten en mann.

Drømmen om å overvintre i en historisk fangsthytte kalt «Bamsebu» i ni måneder, har vokst i Hildes hjerte i mange år.  Det magiske arktiske lyset som forandrer seg fra årstid til årstid, det unike dyrelivet og Svalbards uberørte natur har fengslet henne.

Disse er noen av grunnene til ønsket om å erfare alle årstidene på et avsidesliggende sted på Svalbard – langt, langt borte fra alle påvirkninger.

I løpet av de årene Hilde har bodd på Svalbard, har miljøet gjennomgått enorme endringer. Og endringene bekymrer henne.

Ved å dele fascinasjonen med og forkjærligheten for dette arktiske området, og ved å skape oppmerksomhet og engasjement rundt «Hearts In The Ice», håper Hilde å bidra til å snu de negative trendene som virker inn på miljøet vårt, både i Arktis og alle andre steder.  Drømmen hennes og overvintringsprosjektet på Bamsebu begynner i august 2019.

Sunniva Sørby – British Columbia, Canada

 

«Jeg har utforsket og vært vitne til endringene i polarområdene i over to tiår, og ‘Hearts In The Ice’ er min måte å sette søkelyset på disse endringene og oppfordre til handling på en positiv måte.»

   Hildes motpol, Sunniva Sørby, besitter store kunnskaper om Antarktis, og ble invitert med til Bamsebu. Sunniva har lang erfaring med ekspedisjoner, og har gått på ski over Grønlands iskalott, King George Island, Antarktis og over Antarktis til Sørpolen. Hun har dessuten jobbet som guide og historiker i Antarktis i 23 år.

Begge kvinnene er over 50 år gamle, og ønsker å gjøre en forskjell når det gjelder hvordan folk behandler naturens verden rundt seg.  Tiden for prat er over. Det er nå på tide å gi tilbake til planeten vår. Gi den vår innsats, tid, kunnskap og forkjærlighet for naturens steder.

«Hearts In The Ice» er en plattform for entusiasme og positiv energi rundt de negative effektene av klimaendringer.

Vi ønsker å inspirere og motivere ved å være moderne eventyrere i sanntid som lever så enkelt som mulig og med de mest avanserte prototyper for alternativ energi, materialer vi bruker og klær vi har på oss.

Under oppholdet på Bamsebu planlegger vi likevel å kose oss med et glass eller to med rødvin og litt potetgull.  Målet vårt er å foreta små endringer i de tingene som virkelig betyr noe. Endringer som bruk av fornybar energi under oppholdet (sol og vind), passe på at alle forsyningene vi tar med oss har så lite emballasje som mulig, at vi ikke sløser med maten og at vi kun spiser det vi trenger.

Vi kan gjøre en forskjell og være relevante i det svært aktuelle og alvorlige problemet med klimaendringer.

Hearts In The Ice

Møt vårt rådgivende styre

Brit Berntsen Reinsli

Seniorrådgiver, forretningsutvikling og -strategi

  Brit har erfaring fra investorbransjen, med vekt på bærekraftige investeringer, og fra forskjellige områder innen reiselivsbransjen.
Hun er ansatt i Innovasjon Norge, et statlig særlovselskap med fokus på innovasjon og utvikling, hvor hun jobber hovedsakelig med bærekraftige reisemål og strategi. Fra 2016–2018 var hun ansvarlig for strategirapporten som er grunnlaget for Norges første forretningsutviklings- og innovasjonsstrategi for Svalbard.

Hun har en mastergrad i økonomi samt en bachelorgrad i prosjektledelse og reiseadministrasjon.

Brit møtte ektemannen sin, Johan, mens hun bodde på Svalbard, men bor nå i Oslo sammen med familien – hvor hun har blitt en svært entusiastisk eier av en sibirsk husky.

www.InnovasjonNorge.no

www.facebook.com/britberntsen.reinsli

Liv-Hege Seglsten

Forretningsutvikler og strategirådgiver for bærekraftig økonomi

  Liv-Hege jobber som forretningsutvikler og rådgiver innen bærekraftig økonomi.
Liv-Hege har en mastergrad i grønn vekst fra Handelshøyskolen BI.

Hun jobber med administrasjon og forretningsutvikling i en rekke industrier, som olje og gass, avfallshåndtering, plastindustrien og turisme, og fokuserer spesielt på strategi, sirkulær økonomi og kommunikasjon.

Liv-Hege holder også forelesninger, og er gjesteforeleser ved Høgskolen i Molde.

www.livSeglsten.com

www.facebook.com/seglsten

Johan Reinsli

Uavhengig rådgiver, internasjonal forretningsleder

  Johan har hatt en rekke styreroller i over 10 forskjellige land i løpet av de siste 15 årene.

Friluftshøydepunkter inkluderer å krysse Svalbard på ski, gå på ski fra nord til sør på Europas største isbre og mange krysninger av det største høyfjellsplatået i Europa, Hardangervidda.

Men det viktigste av alt på daglig basis er å kunne nyte naturen i hjembyen.

www.infima.no

Dag Halvorsen

Adm. dir., teknologisjef, Power Controls

  Jeg vokste opp i Sarpsborg, en liten by på sørøstlandet. Allerede som tenåring var jeg interessert i natur og fotografi samt elektronikk.

I en alder av 24 år tok jeg en mastergrad i elektroteknikk fra NTNU i Trondheim.  I hele karrieren min har jeg jobbet med batteriteknologi og kraftelektronikk, deriblant seks år som utviklingssjef i ABB.

For 20 år siden grunnla jeg selskapet Power Controls, hvor jeg fungerer både som administrerende direktør og teknologisjef. Jeg er svært interessert i fornybar energi og kraftsystemer utenfor strømnettet.

Power Controls har blitt en ledende leverandør og installatør av fornybare energisystemer på Svalbard. Her, i de utrolige arktiske omgivelsene, kan jeg både jobbe og kose meg med natur og fotografering.

www.PowerControls.no

www.DagHalvorsen.com

Per Kyrre Reymert

Arkeolog og Svalbard-historiker

  Mag. scient i nordisk arkeologi fra Universitetet i Tromsø, 1980

1976–1978 – Ansatt av Miljøverndepartementet / Tromsø Museum for å iverksette kulturarvbeskyttelse på Svalbard, med administrasjon, feltregistrering og formidling.

Sjef i avdeling for kommunikasjon på Tromsø Museum / Universitetet i Tromsø, 1980–2004.

1998–2000 – Ansatt av Norges forskningsråd for å opprette Svalbard Science Forum i Longyearbyen.

p-reyme@online.no

Robert (Bob) W. Gilmore

Folkeforskningsrådgiver – Glasiologi og geologi

  Bob (Robert) ble født i Chicago i Illinois i USA, men ble ikke lenge der.  Helt siden han kunne krype, har han vært interessert i naturens verden.

I hans fire sesonger med USAP (US Antarctic Program) har han hjulpet forskere som forsket på alt fra naturlig frostvæske i fisk til boring av isprøver for å fastslå historiske klimasvingninger, med logistikk på McMurdo, Sørpolstasjonen og avsidesliggende baser. Bob utviklet folkeforskningsprogrammet for Polar Latitudes, som nå er inne i sitt tredje år med vellykket drift.

Han har tilbrakt 18 sesonger i polarområdene, og ønsker nå å bidra til å støtte forskningen som pågår i disse barske og skjøre økosystemene.

Når han ikke befinner seg i iskalde strøk, utforsker han ofte Rocky Mountains. Han bor i nærheten av Aspen i Colorado, hvor han liker å gå på fotturer, drive med fluefiske, campe og rafte.

www.Polar-Latitudes.com

www.PolarCollective.org

Ulf Prytz

Arktisk legende

   Ulf Prytz, født 11. oktober 1945, er en norsk reiselivspioner, fjellklatrer og miljøforkjemper. Etter å ha jobbet noen år som turistsjef i Kilimanjaro nasjonalpark i Tanzania på slutten 1970-tallet.
Ulf startet og ledet Ulf sitt eget opplevelsesreiseselskap i Norge på 1980-tallet. Fra 1990 fokuserte han på å utvikle turisme til og på Svalbard.

Han bygget Polar Hotel, nå Radisson BLU, i 1995, og tok initiativ til Visit Svalbard, Svalbards turistkontor, i 1996, hvor han ble den første styrelederen.

Helt siden han var ung, har Ulf vært en aktiv fjellklatrer. Han var tungt involvert i utviklingen av den norske alpine redningstjenesten. Han er også svært opptatt av natur- og miljøvern.

Han har vært involvert i en rekke aksjoner for vern av naturområder, og har støttet initiativ for å fremme bærekraftig turisme både nasjonalt og lokalt.

Ulf stod også bak stiftelsen av AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators), en organisasjon som fokuserer spesielt på miljø og sikkerhet, hvor han nå er æresmedlem.

Ulf har blitt tildelt «Pathfinder»-prisen fra Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI), og har utgitt to bøker om livet som eventyrer.

www.WorldOceanObservatory.org

www.facebook.com/WorldOceanObservatory

Peter Neill

Grunnlegger og direktør, World Ocean Observatory

  Peter Neill er grunnlegger av og direktør for World Ocean Observatory, et nettbasert sted for utveksling av informasjon og utdanningstjenester om havets tilstand og fremtid.

I løpet av karrieren har Peter bidratt til organisasjoner viet til marine anliggender samt marin utdanning og kultur.

Han var president for South Street Seaport Museum fra 1985–2004. Han har tidligere vært president for Council of American Maritime Museums og International Congress of Maritime Museums, og er en av grunnleggerne av The Sound School i New Haven i Connecticut og The Harbor School i New York.

Den siste boken hans, «The Once and Future Ocean: Notes Toward a New Hydraulic Society», er tilgjengelig for salg.

www.WorldOceanObservatory.org

www.facebook.com/WorldOceanObservatory

Jørn Hurum

Universitetet i Oslo, professor ved Norsk senter for paleontologi

  I min vitenskapelige karriere har jeg utgitt publikasjoner om pattedyr fra kritt, paleocen og eocen, dinosaurer fra sen-kritt og marine reptiler fra tidsavsnittet jura–kritt.

Hovedfokuset under forskningen min fra 2004–2018 har vært skattekammeret av marine reptiler fra jura–kritt. Teamet mitt har gravd frem en rekke marine øgler på Svalbard (58 skjeletter av svaneøgler og fiskeøgler, alle ukjente arter).

Jeg har utgitt rundt 50 fagfellevurderte vitenskapelige artikler, og har også holdt over 60 vitenskapelige taler og/eller sammendrag på nasjonale og internasjonale møter.

www.nationalgeographic.org/news/dr-jorn-hurum

Geir Wing Gabrielsen

Dr. philos i zoologi, Universitetet i Tromsø

  Geir Wing Gabrielsen er dr. philos i zoologi ved Universitetet i Tromsø. Han er seksjonsleder for miljøgifter ved Norsk Polarinstitutt og professor II ved UNIS på Svalbard.

Geir har i 37 år jobbet med forskjellige studier rundt økologi, fysiologi, toksikologi og atferd blant forskjellige sjøfugler på Svalbard.

Arbeidet hans på Svalbard har hovedsakelig blitt utført i Ny-Ålesund / Kongsfjorden-området. Han har undervist over 60 masterstudenter og veiledet 15 doktorgradsstudenter i forskjellige oppgaver forbundet med Svalbard.

Han har skrevet over 220 internasjonale vitenskapelige artikler samt en rekke bokkapitler og populærvitenskapelige utgivelser. Han har i løpet av de fem siste årene jobbet mye med plastforurensning i Arktis, og er spesielt bekymret for effektene av plast på dyrelivet i Arktis.

https://www.facebook.com/geirg1

www.npolar.no/no/ansatte/geir.wing.gabrielsen/

Eva Fuglei

Forsker, ph.d., Norsk Polarinstitutt

  Eva Fuglei har over 25 års erfaring med forskning og overvåking i Arktis, både eksperimentelt og i felten.
Forskningsinteressene hennes er økologi og tundraøkosystemene i høy-Arktis, landdyrøkologi, administrasjon av de arktiske økosystemene og adaptiv overvåking.

Hun leder Norsk Polarinstitutts programmer for overvåking av årlige bestander av polarrev og svalbardrype.

www.npolar.no/no/ansatte/eva.fuglei/

www.facebook.com/eva.fuglei

Dianne Chisholm

Professor emeritus, engelsk litteratur og miljøhumaniora

  Dianne har en DPhil fra Oxford, og forsket og underviste ved fakultetet for engelsk og filmstudier på University of Alberta i 25 år, helt frem til hun pensjonerte seg i 2014.
Hun står bak en rekke publikasjoner innen moderne miljølitteratur og filosofi, arktiske kulturstudier, inuit-studier og feministiske studier, blant andre akademiske områder.  Hun er en livslang fjellklatrer og ivrig eventyrer, og har besøkt mange av verdens høyeste fjellkjeder og gjennomført tallrike ekspedisjoner i det kanadiske Arktis, Skandinavia og på Grønland. Hun kombinerer reiseskriving og fotografi i forskjellige kunstprosjekter, deriblant «Arctic Circlings: A Nomadology» (peripatetiske fotoprosadikt) og «Searching for Tunu: My Travels in East Greenland» (en krønike om meditasjoner).

Hun tilfører «Hearts In The Ice»-prosjektet ekspertise om kommunikasjon og polarhistorie.

www.sites.google.com/ualberta.ca/chisholm

www.diannechisholm.space/

Torgeir Mørk

Pensjonert værvarsler ved meteorologisk kontor på Svalbard lufthavn

  Begynte å jobbe på met.no i 1974, ved meteorologisk kontor på Fornebu lufthavn i Oslo. Fra 1998 på meteorologisk kontor på Oslo lufthavn, Gardermoen. Første periode på Svalbard fra 1991–1994, andre periode fra 2004–2018.

De raske endringene i været på Svalbard, både i tid og rom, gjør det vanskelig å forutsi været i øyriket, som med hav- og fjordområder inkludert er større enn Nordland og Troms til sammen.  Hovedoppgaven på meteorologisk kontor på Svalbard er flytrafikkværet, både for lokale helikoptre og fly, samt for sesongbetingede vitenskapelige flyvninger og generelle flyvninger.

Men andre er også selvsagt interessert i (og avhengig av) så pålitelige værmeldinger som mulig: personer som planlegger båtturer, grupper på tur fra nord til sør, eller fra øst til vest, både til fots og på snøscooter.

Hvis du har satellittelefon, er det enkelt å ta kontakt med meteorologisk kontor. Det er derfor viktig at vi har både gode lokalkunnskaper og pålitelige datamodeller.

tormoer2@online.no

Bjørn Frantzen

Prosjektleder ved Norsk institutt for bioøkonomi

Bjørn utviklet en lidenskap for naturvern da han var ung.

Han har vært styreleder i BirdLife Norway og styremedlem i flere naturvernorganisasjoner i Norge.

Bjørn har hovedsakelige jobbet i det arktiske Norge og det russiske Arktis. Han var assisterende direktør i Norsk Polarinstitutt fra 1994–1997, og deretter mangeårig prosjektleder for miljøadministrasjonsprogrammet for Murmansk-regionen.

I løpet av de siste 15 årene har han fokusert på tilrettelegging for turisme og naturvern, både i jobben som seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og i BirdLife Norway.

www.Nibio.no

Ann Bancroft

Polfarer, lærer og foredragsholder

  Ann Bancroft er en av verdens mest fremstående polfarere og en internasjonalt anerkjent leder som brenner for å dele ekspedisjonshistoriene sine med ungdommer og mennesker fra hele verden for å inspirere dem til å følge drømmene sine og skape endring.

Ann er den første kvinnen som har krysset isen på både Nord- og Sørpolen. Hun ledet dessuten den første amerikanske krysningen av Grønland fra øst til vest på ski, og ble den første kvinnen som stod på ski over Antarktis, sammen med den norske polfareren Liv Arnesen.

Den antarktiske reisen deres ble fulgt av tre millioner barn over hele verden, og var inspirasjonen bak selskapet Bancroft Arnesen Explore, et samarbeid som fortsetter å kombinere oppdagelse med utdanning og inspirere ungdom ved å dele lærepenger fra noen av de tøffeste og raskest endrende naturomgivelsene på kloden.

Ann ble i 2016 invitert til Det hvite hus av den daværende amerikanske presidenten, Barack Obama, for å støtte presidentens oppfordring til internasjonal handling ved å tale til og motivere 300 endringsagenter fra 25 nasjoner under arrangementet White House Arctic Science Ministerial.

Ann fikk plass i National Women sin Hall of Fame (1995), og ble kåret til «Årets kvinne» av både Ms. Magazine (1987) og Glamour Magazine (2001). Hun er dessuten hedret i den permanente utstillingen til Minnesota Historical Society, «MN 150», som hedrer 150 personer, steder og ting som har bidratt til å forme Minnesota. Utstillingen inkluderer utstyr fra Anns historiske ekspedisjoner.

Ann sitter for øyeblikket i styret til Wings World Quest og Ann Bancroft Foundation, er dommer under den årlige prisutdelingen Nuclear Free Future Awards og fungerer som talskvinne for Wilderness Inquiry.

www.annbancroftfoundation.org

Eric (Arek) Saczuk

Ph.d., Fellow i The Explorers Club, profesjonell fotograf for Nikon

  Eric ble født i Polen, men bor for tiden i Vancouver i British Columbia i Canada. Han er lærer og forsker på heltid ved British Columbia Institute of Technology (BCIT), hvor han spesialiserer seg på fjernmåling med ubemannede flysystemer (UAS), fotograf på deltid og GIS-konsulent.

Som hovedfotograf for Hambleton Fine Art Services, henger Erics bilder på veggene i over 100 hoteller, ferieanlegg og forretningssteder over hele verden.

Gjennom selskapet sitt, Space Hog Graphics, har Eric funnet en måte å bruke sine kunstneriske talenter på til å hjelpe underprivilegerte barn i Nepal med å få tilgang til helse og utdanning.

Han har en dyp lidenskap for opplevelsesreiser til steder som ligger utenfor allfarvei, og bildene hans har en fremtredende rolle i kortdokumentarene «Beyond the Gates of Phu» og «Colours of Edziza». Han har nettopp kommet tilbake fra en ekspedisjon til Antarktis, hvor han fløy droner som en del av hvileåret fra BCIT.

Eric skal hjelpe «Hearts In The Ice»-teamet med teknisk opplæring i infrarøde droner og fotografering.

Kim Holmén

Internasjonal direktør, Norsk Polarinstitutt, Longyearbyen

  Kim Holmén er innvalgt medlem av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Forskningsinteressene hans er menneskeskapte klimaendringer og biogeokjemiske sykluser.

Belysning av klimatiske interaksjoner med den biogeokjemiske syklusen til karbon på forskjellige temporale og romlige skalaer gjennom prosesstudier og modellering, er en viktig aktivitet for Kim.

Feltarbeiderfaringen hans inkluderer over 30 år med klimaovervåking i Ny-Ålesund på Svalbard, samt ekspedisjoner til Antarktis og Sibir.

Nylig har han også jobbet med og sett nærmere på vitenskapens rolle i politikk og etikk.

Ph.d. i meteorologi fra Stockholms universitet i Sverige, 1987

Postdoktor ved University of Miami i USA, 1987–1989

Førsteamanuensis på Meteorologiska institutionen (MISU) ved Stockholms universitet i Sverige, 1989–2003

Seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning i Tromsø, 2003–2005

Adjunkt professor ved Universitetssenteret på Svalbard, 2004–2010

Forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø, 2005–2011

Adjunkt professor ved Universitetet i Tromsø, 2011–2015

Internasjonal direktør ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø, 2011–

www.npolar.no/en/people/kim.holmen/

Camilla Hagen Sørli

Medeier av Canica AS / forkvinne i Canica Investor

  Camilla jobber for øyeblikket i Pierre Robert Group, et ledende bærekraftig klesmerke i Norden.
Hun er også en av eierne av Canica AS, et av de største privateide investeringsselskapene i Norge.

Hun fungerer dessuten som styreleder i Canica Investor, og har flere styreverv i andre bedrifter, som Canica AS og Jotun AS. Camilla er uteksaminert fra King’s College London og Universitetet i Oslo, og har i tillegg lederutdanning fra Handelshøyskolen BI og Harvard University.

Hun har flere års erfaring med detaljhandel, forbrukeratferd, markedsføring, ledelse, bærekraft, forretningsutvikling og strategi. Camilla er en forkjemper for ansvarlig lederskap, og ble valgt til Young Global Leader i World Economic Forum i 2018.

Hun bruker også stemmen sin til å fremme kvinnelig lederskap og mangfold som forkvinne i SHE Community, i tillegg til at hun er et grunnleggende medlem av Maverick Collective, som jobber for å styrke kvinner over hele verden.

www.maverickcollective.org/project/camilla-hagen-sorli/

Eilev Haukaas

Flåteansvarlig i foodora Norge

  Eilev Haukaas jobber som Fleet Manger i foodora Norge.

Han er også styremedlem i omstillingsprogrammet i Tinn Kommune, og prosjektkontroller i det Trondheims-baserte anleggsfirmaet Vemax.

Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Gjennom studietiden var han en aktiv student og var blant annet programsjef og styremedlem i NHH-Symposiet 2017, den største frivillige næringslivskonferansen i Europa drevet utelukkende av studenter. Han satt også i perioden 2018-2019 som styremedlem i høyskolestyret ved NHH som studentrepresentant. I tillegg til studiene fungerte Eilev som konferanseansvarlig og økonomisjef i FutureTalks i 2017 og 2018.

Eilev er oppvokst på en gård i Telemark, hvor hans lidenskap for bærekraftig matproduksjon og bevaring av kulturlandskapet startet tidlig. En lidenskap han i stor grad bruker i sin ferske profesjonelle karriere.

https://www.linkedin.com/in/eilevh/

Thore Skartveit

Bergtor Investering AS

  Jeg har en mastergrad i økonomi med spesialisering i finans fra BI Nydalen. Jeg har jobbet 12 år i bank , 3 år som finansrådgiver og 9 år som rente- og valutamegler. Jeg jobber i dag i et familieselskap i Stavanger som i hovedsak investerer i verdipapirer, rentepapirer og direkte investeringer. 

En interessant del av min jobb er å sørge for at investeringene til selskapet er ansvarlige (ESG).

Hearts In The Ice

Bli involvert

Hvorfor Bamsebu?

Forskning

Utdanning

Engasjement

Tilknytning

For livet

Pin It on Pinterest

Share This

Thanks for stopping by!