Jeg har ingen skjulte egenskaper, jeg er bare veldig nysgjerrig.
– Einstein

Mye har forandret seg i hvordan vi har kontakt med hverandre og hvordan vi mottar kunnskap. Nå er det meste online. Vi var en uke i Longyearbyen og hadde mange online Zoommøter og konferanser med både partnere, forskere, familie og venner. Det var godt å se dem! Vi hadde også en spennende konferanse med 30 studenter fra «World Affairs» fra San Francisco i California. Vi ble intervjuet av Mona for en artikkel i BBC Travel, og av Hazel for CNN «Call to Earth» for et program som sendes i desember om verning av polare områder. Tamara Taggart intervjuet oss i en spennende videopodcast som en del av Telus sin «Telus Talks». Vi hadde flere møter med partnere som vi søker finansiell støtte fra for nåværende og fremtidige mål, og vi hadde vår første videosamtale med Jennifer og Barbara – våre to kvinnelige filmdokumentarister som skal lage dokumentar nummer 2 med oss. Jennifer og Barbara skal fokusere på styrken i samarbeid for å inspirere til endring – særlig i nettverket av våre kvinnelige støttespillere. Spennende!
Vår første dokumentar med Firbeint Film og Fabelaktiv sendes i Ut i Naturen til vinteren.

Følelser trigger reaksjoner – så hva er det som kan motivere oss til å gjøre en endring?
Når folk uten forskerbakgrunn får være med på å samle inn data til forskning de opplever som viktig, kan det være med på å skape en endring. Vi spurte hverandre – hva var utløsende for at vi grunnla Hearts in the ice? Vi er ikke forskere. Det var begge to sine mangeårige erfaringer og opplevelser av de store endringene i isen i Arktis og Antarktis. Både breer og sjøis. Vi har brukt mye tid på å tilegne oss egne erfaringer og vi har sett endringene og kjent det på kroppen (som skredet i Longyearbyen i 2015), blitt berørt og bekymret. Men også via forskerne har vi fått større kunnskap rundt hvordan og hvorfor endringene skjer. Den uroen vi føler for områder vi begge har stor forkjærlighet for har trigget oss til å forsøke å øke oppmerksomheten rundt krisen og inspirere folk til å engasjere seg.

Vi samlet 16 isboreprøver for UNIS mellom 8. februar og 16. mai 2020 der den lengste iskjernen var 81 cm lang. Du kan lese mere om sjøisen denne vinteren, 2019-2020, i denne artikkelen.

I en kvadratmeter med sjøis, kan det være opp til 40.000 små larver som er første stadiet av bunndyr. De lever på undersiden og inne i isen. Disse små dyrene spiser sjøalger som kan sees som et brunt lag i sjøisen i april og mai.
– Janne E. Søreide og Vanessa Pitusi

Forskning og forskningsresultater er en måte å forstå hva og hvordan klimaet endrer seg. Hearts in the ice forsøker sammen med ekspertene å spre denne kunnskapen i håp om at adferd endres. I tillegg forteller vi våre historier og om vårt engasjement i folkeforskningsprosjektene for å inspirere og engasjere. Når forskerne har analysert dataen vår om insektene, isen, skyene, havet, vannet og dyrelivet kan vi bidra med mer historier som kanskje kan motiverer til nysgjerrighet, til mer engasjement og positiv handling?

Ganske snart vil den digitale kløften mellom oss forsvinne, siden alle etter hvert har internettforbindelse og datamaskiner. Nå er det motivasjonen og handlingsmønstre som skiller oss. Våre holdninger og verdier kan ikke «lastes ned» fra internett, de må «lastes opp» på gammeldags vis – via ord og gjerninger. Vi tror at det er det beste vi kan gi våre barn, – gode verdier og et bærekraftig levesett. Og kanskje vi i stedet for å spørre barna våre om hva de skal bli når de blir store, heller bør spørre dem om hvilke interesser og lidenskaper de har? Kanskje kan det kan bli til noe viktig?

Vi hørte på en podcast nylig kalt «Costing the Earth». Temaet var hva slags forskjellige uttrykk som motiverer oss til endring når det gjelder klimaendringer. Det utløser spørsmålene – hvordan føles klimaendringer, hvordan lukter det, hvordan ser det ut, hvordan høres det? Det er ikke en «one size fits all» – vi opplever alle klimaendringene forskjellig avhengig av hvor vi er og hvordan og i hvilken grad vi er påvirket av dette.

Vi har store spørsmål å tenke på om dagen i forhold til hva vi skal gjøre det kommende året. Hvordan kan vi bygge videre på vårt nettverk og plattform, øke verdien for våre partnere, skape interesse rundt våre folkeforskerprosjekter og finne nye og meningsfulle måter å engasjere mennesker rundt om i verden? Kan vi skaffe nok ressurser til å bygge videre på vår kommunikasjonsplattform?

Vi lever i en endret verden som krever at vi er fullt til stede og engasjert. At vi «laster opp» de viktigste verdiene og levesettene.
La oss gjøre det vi kan for å trigge våre sanser til handling.

Stor klem fra Sunniva og Hilde

Sjekk ut:
Joss Stone – New born Song
www.galleripolaris.no og Svalbardartist Kåre Tveter
Ellen Kvam som har laget våre nydelige Hearts in the ice-smykker

Pin It on Pinterest