Hva vi gjør

Hearts in the Ice ble opprettet for å øke forståelsen av hvor virkningsfull individuell handling kan være, og for å utvide kunnskapen vår om klimaendringer og hva hver av oss kan gjøre!

Med et globalt nettverk av forskjellige partnere er Hearts in the Ice en plattform som inspirerer, forbinder, opplyser og ansporer til handling i forbindelse med presserende klimaendringsspørsmål.

Sammen søker vi en mer hensynsfull og bærekraftig vei fremover som vil gagne oss alle, barna våre og den naturlige verdenen.  Vi er folkeforskere som fungerer som en bro mellom klimavitenskap og både unge og gamle for å hjelpe dem med å forstå faktaene og dataene slik at de kan iverksette personlige tiltak.

Per mai 2021 har vi nådd over 100 000 elever fra ulike steder over hele verden gjennom opplærings- og opplysningsprogrammet vårt og to månedlige videosamtaler med globale eksperter, driftet av Exploring by the Seat of Your Pants.

Hvordan vi gjør dette

Vi underviser – via gratis videosamtaler med verter, hvor eksperter og unge fra hele verden møtes.

Vi informerergjennom vår egen forskning og partnere ved å dele løsninger og ideer som er bærekraftige og nødvendige.

Vi inspirerergjennom historiefortelling, innhold på sosiale medier og bilder som fremmer håp.

Vi forbindervia fellesskapet vårt av personer som bryr seg, og den mangfoldige gruppen vår av interessenter og organisasjoner som jobber utrettelig for å beskytte polarområdene.

Vi handlerved å stille opp og tale på bransjearrangement, under sammenkomster vedrørende Arktis og Antarktis og på klimakonferanser i regi av FN.

Pin It on Pinterest